Obsah

Státní závěrečné zkoušky

Fakultní informace k úspěšnému ukončení magisterského studia

Průběh SZZ

Státní závěreční zkouška magisterské studia se skládá ze dvou částí – obhajoby DP a odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v jednom dni před stejnou komisí. Odborná část probíhá podle akreditovaných Tematických okruhů příslušného programu a oboru. Informace o průběhu a organizaci SZZ podá příslušná katedra.

Poznámka: K magisterské státní závěrečné zkoušce je třeba se přihlásit elektronicky prostřednictvím KOSu v termínu určeném Časovým plánem. Organizační záležitosti průběhu státní zkoušky sdělí katedra obhajoby.

Tématické okruhy MSZZ