Obsah

Samostatný projekt

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém diplomové práce.

Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Kontaktujte pedagoga, který se zabývá tématem, jež vás zajímá a s ním prodiskutujte, zda je téma vhodné a mohlo by případně být východiskem pro zadání diplomové práce. Absolvování předmětu Softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem.

Téma projektu musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí.

Předmět B4MSVP,, detailní informace o průchodu předmětem najdete zde.