Obsah

Minory magisterského programu

Program OI nabízí možnost vystudovat vedle své hlavní specializace (major) i specializaci vedlejší (minor). Podmínkou pro uznání je absolvování alespoň 4 povinných předmětů minoru. K minoru se nemusíte registrovat, bude automaticky vyhodnocen před státnicemi a bude uveden na diplomu.

Podrobný popis možností volby minor specializace lze nalézt na blogu OI.

Management

Minor specializace Management je zaměřena na získání základních manažerských znalostí pro řízení. Studenti získají znalosti ze základu manažerských praktik pro řízení pracovních týmů a firemních útvarů,… Zjistit více

Počítačová grafika

Počítačová grafika zažívá mohutný rozvoj, zejména díky hernímu průmyslu a nástupu programovatelných karet (GPU). Na FEL jde o obor s dlouhou tradicí a propracovanou výukou, která má vysoké renomé v rámci ČR. Absolvent… Zjistit více

Počítačové inženýrství

Minor varianta specializace Počítačové inženýrství vzdělává studenty ve směrech, které rozšiřují jejich znalosti počítačových komponent a vývojových nástrojů pro vestavěné systémy. V kombinaci s hlavní specializací… Zjistit více

Počítačové vidění a digitální obraz

Minor Počítačové vidění a digitální obraz poskytuje znalost moderních metod automatického zpracování a analýzy digitálního obrazu a videa a metod porozumění obrazu a počítačového vidění. Absolvent najde uplatnění… Zjistit více

Robotika

Minor robotika lze kombinovat se všemi obory, hlavní zajem předpokládáme u oborů Počítačové vidění a digitální obraz, Umělá inteligence či Počítačové systémy. Zajímavý může být i pro studenty specializace Interakce… Zjistit více

Telekomunikace

Minor obor Telekomunikace dotváří informatického inženýra v odborníka ICT (Information and Communication Technologies). Pomůže získat zejména praktické znalosti v oblasti telekomunikačních systémů a sítí s důrazem na… Zjistit více

Umělá inteligence

Minor umělá inteligence je vhodným doplňkem všech oborů magisterského studia. Minor lze vystudovat v případě, že student vystuduje libovolnou čtveřici povinných předmětů oboru umělá inteligence. Nejméně 3 z nich nesmí… Zjistit více

Interakce člověka s počítačem

Minor Interakce člověka s počítačem umožní studentovi pochopit základní prinicipy chování člověka a jeho interakce se stále složitějšími IT systémy. Absolvent tohoto minoru tak získá důležité kompentence pro návrh a… Zjistit více

Kybernetická bezpečnost

Minor specializace Kybernetická bezpečnost poskytuje znalosti z vybraných oblastí softwarového inženýrství, síťových technologií, statistického modelování, s důrazem na technologicky specifické oblasti zahrnující… Zjistit více

Bioinformatika

Minor Bioinformatika poskytuje znalost moderních metod analýzy rozsáhlých souborů molekulárních dat (DNA sekvence, struktury bílkovin, data exprese, interakce mezi bílkovinami, resp. bílkovinami a DNA, atd.). Absolvent… Zjistit více

Datové vědy

Studiem minoru Datové vědy se studenti seznámí s nejdůležitějšími oblastmi tohoto oboru, což jsou statistická analýza dat a strojové učení, a dále s pokročilými technikami reprezentace dat a znalostí (NoSQL databáze,… Zjistit více

Softwarové inženýrství

Minor Softwarové inženýrství poskytuje hlubší znalost univerzáních principů tvorby efektivního, spolehlivého, udržovatelného software. Minor se výborně doplňuje se všemi ostatními, úžeji profilovanými specializacemi… Zjistit více