Obsah

Mgr. minor: Management

Minor specializace Management je zaměřena na získání základních manažerských znalostí pro řízení. Studenti získají znalosti ze základu manažerských praktik pro řízení pracovních týmů a firemních útvarů, vnitropodnikového řízení, rozpočtování, kalkulací. Minor specializace Management současně umožňuje získání základních informací z oblasti marketingu a řízení financování a zdrojů financování projektů a činnosti firmy.

Garant minor oboru

  • Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Průchod studiem

Předpokládá se znalost na úrovni předmětu A0B16EPD. Pokud student podobný předmět ve svém bakalářském studiu neabsolvoval, je prvním v řetízku předmětů a ve volitelné části minoru pak stačí vybrat jeden předmět.

Skladba předmětů pro minor specializaci Management je:

Doporučené pořadí absolvování předmětů je: (A0B16EPD) - A1M16FIU - A1M16FIM, resp. (A0B16EPD) - A1M16CTR - A1M16FIM. Absolvování ostatních předmětů je volné.

Doplňující materiály

Leták kurzu Manažerské dovednosti I. (Soft skills I.)