Obsah

Mgr. minor: Management

Minor specializace Management je zaměřena na získání základních manažerských znalostí pro řízení. Studenti získají znalosti ze základu manažerských praktik pro řízení pracovních týmů a firemních útvarů, vnitropodnikového řízení, rozpočtování, kalkulací. Minor specializace Management současně umožňuje získání základních informací z oblasti marketingu a řízení financování a zdrojů financování projektů a činnosti firmy.

Garant minoru

   

 • prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

 

 

Průchod studiem

Předpokládá se znalost na úrovni předmětu B1B16ZPU. Pokud student podobný předmět ve svém bakalářském studiu neabsolvoval je tento prvním v řetízku předmětů a ve volitelné části minoru pak stačí vybrat jeden předmět.

Skladba předmětů pro minor specializaci Management je:

 • 1. Management (A0M16MGM) (alternativou je kurz Manažerské dovednosti I. - viz níže)
 • 2. Marketing (B1M16MAR)
 • 3-4. Výběr dvou ze čtyř předmětů:
  Controllingové řízení (B1M16CTR1)
  Finanční účetnictví (B1M16FIU)
  Finanční management (B1M16FIM1)
  Manažerské rozhodování (B1M16MNR)

Doporučené pořadí absolvování předmětů je: (B1B16ZPU) - B1M16FIU - B1M16FIM1, resp. (B1B16ZPU) - B1M16CTR1 - B1M16FIM1. Absolvování ostatních předmětů je volné.

Doplňující materiály

Místo předmětu Management (A0M16MGM) mohou studenti absolvovat interaktivní kurz Manažerské dovednosti I., který dlouhodobě pořádáme s nadnárodní firmou Procter & Gamble. Kurz se otevírá v obou semestrech a na jeho konci získají studenti certifikát o jeho absolvování.  

Informace o náplni kurzu a způsobu přihlašování najdete v následujícím letáku, který je platný i pro školní rok 2018/2019.

Leták kurzu Manažerské dovednosti I. (Soft skills I.)