Obsah

Mgr. minor: Datové vědy

Studiem minoru Datové vědy se studenti seznámí s nejdůležitějšími oblastmi tohoto oboru, což jsou statistická analýza dat a strojové učení, a dále s pokročilými technikami reprezentace dat a znalostí (NoSQL databáze, ontologie) a vizualizace.

Garant minoru


  • prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

 

 

Průchod studiem

V minor oboru Datové vědy student musí absolvovat alespoň dva předměty z následujících tří týkajích se analýzy dat:

a alespoň dva z následujících tří předmětů týkajících se dalších témat datových věd: