Obsah

Mgr. minor: Softwarové inženýrství

Minor Softwarové inženýrství poskytuje hlubší znalost univerzáních principů tvorby efektivního, spolehlivého, udržovatelného software. Minor se výborně doplňuje se všemi ostatními, úžeji profilovanými specializacemi Otevřené informatiky - schopnost tvořit kvalitní software je užitečná při implementaci jakéhokoliv počítačového systému.

Garant minoru


  • doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D.

 

 

Průchod studiem

Každý z absolventů minor oboru musí abolvovat následující předměty:

  • Zajištění kvality software B4M36ZKS, který studenty seznámí s pokročilými technikami testování a zajištění kvality software.
  • Softwarové architektury B4M36SWA, který studenty seznámí s principy návrhu architektury větších softwarových systémů.
  • Databázové systémy 2 B4M36DS2, který studenty seznámí s novými trendy v oblasti databázových systémů, především problematiku Big Data (velkých dat).

Z ostatních tří předmětů oboru Softwarové inženýrství si student zvolí dle osobního zájmu a hlavního profilu.