Obsah

Mgr. minor: Robotika

Minor robotika lze kombinovat se všemi obory, hlavní zajem předpokládáme u oborů Počítačové vidění a digitální obraz, Umělá inteligence či Počítačové systémy. Zajímavý může být i pro studenty specializace Interakce člověka počítačem, kdy rozšiřuje interakci směrem ke strojům. Lze se volitelně specializovat na manipulátory-průmyslovou robotiku, či autonomní roboty. Studentům, kteří v bakaláři neměli, či v magistru nemaji předmět z oblasti strojového učení doporučujem absolvování předmětu Rozpoznávání a strojové učení - A4B33RPZ v 1. semestru.

Garant minoru


  • prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

 

 

  

Průchod studiem

Student povinně absolvuje 4 předměty v následující skladbě. Na dvou místech jsou dvě varianty podle zaměření na mobilní či průmyslovou robotiku.

  • Praktická robotika (A0M33PAR) či Robotika (B3B33ROB) - Volba předmětu podle zájmu studenta. A0M33PAR je blíže k autonomní robotice, B3B33ROB pak k průmyslovým manipulátorům. (1. semestr)
  • Autonomní robotika (B3M33ARO1) - Přehledovější předmět diskutující více témat z robotické oblasti, především mobilní. (2. semestr)
  • Multirobotické letecké systémy (B3M33MRS) či Pokročilá kinematika robotů (B3M33PKR) - Volba podle zájmu. Předmět B3M33MRS dále rozvíjí oblast mobilní robotiky směrem k multirobotickým vzdušným systémům. Pokročilá kinematika robotiků prohlubuje znalosti v oblasti průmyslových manipulátorů (3. semestr)
  • Umělá inteligence v robotice (B4M36UIR) - Doplňuje znalosti v oblasti umělé inteligence - plánování pro roboty. (3. semestr)