Obsah

Mgr. minor: Bioinformatika

Minor Bioinformatika poskytuje znalost moderních metod analýzy rozsáhlých souborů molekulárních dat (DNA sekvence, struktury bílkovin, data exprese, interakce mezi bílkovinami, resp. bílkovinami a DNA, atd.). Absolvent bude odborníkem na in silico (počítačové) vyhodnocení výše uvedených dat a také na pokročilé metody dolování dat použitelné pro existující rozsáhlé a heterogenní databáze. Absolvent najde uplatnění zejména v aplikačním ýzkumu a vývoji.

Garant minoru  • doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.

 

Průchod studiem

Minor se skládá z následujících 3 povinných předmětů a nutný čtvrtý si student vybere z nabídky zbývajících předmětů major oboru Bioinformatika dle svých osobních preferencí.

  • Statistická analýza dat B4M36SAN (v 1. semestru)
  • Molekulární biologie a genetika B4M36MBG (ve 2. semestru)
  • Bioinformatika B4M36BIN (ve 2. případně 4. semestru)