Obsah

Mgr. minor: Počítačové vidění a digitální obraz

Minor obor Počítačové vidění a digitální obraz poskytuje znalost moderních metod automatického zpracování a analýzy digitálního obrazu a videa a metod porozumění obrazu a počítačového vidění. Absolvent najde uplatnění zejména v aplikačním výzkumu a vývoji, v komerčních i nekomerčních oborech.

Garant minor oboru

 

 

Průchod studiem

Jako minor předměty si student zapíše 3 následující předměty s tím, že nutný čtvrtý si vybere z nabídky zbývajících předmětů major oboru Počítačové vidění a digitální obraz dle svých osobních preferencí:

  • Digitální obraz (B4M33DZO) v 1. semestru
  • Metody počítačového vidění (B4M33MPV) ve 2. semestru
  • 3D počítačové vidění (B4M33TDV) ve 3. semestru