Obsah

Mgr. minor: Telekomunikace

Minor obor Telekomunikace dotváří informatického inženýra v odborníka ICT (Information and Communication Technologies). Pomůže získat zejména praktické znalosti v oblasti telekomunikačních systémů a sítí s důrazem na mobilní komunikaci a konvergované sítě založené na paketovém způsobu přenosu. Hlavní pozornost je věnována komunikačním protokolům a signalizačním systémům pro řízení komunikačních procesů. Klíčovou teoretickou disciplínou specializace je teorie provozního zatížení, která je nutným předpokladem pro dimenzování sítí, efektivní návrh síťových prvků a obecně pro dimenzování obsluhových systémů.

Garant minoru

 

  • Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

 

 

Průchod studiem

Povinná skladba předmětů pro minor Telekomunikace je následující:

  • Mobilní komunikační sítě (A2M32MKS)
  • Řízení komunikačních procesů (A2M32RKP)
  • Modelování a dimenzování sítí (A2M32MDS)

Čtvrtý předmět si student volí podle svých preferencí z této skupiny:

  • Telekomunikační sítě (A2B32TSI) (doporučuje se, pokud tento nebo obdobný přehledový předmět nebyl absolvován v předchozím studiu, např. Principy telekomunikačních systémů)
  • Pokročilé síťové technologie (B2M32PST)
  • Informační bezpečnost (B2M32IBE)