Obsah

Mgr. specializace: Interakce člověka s počítačem

Absolventi specializace získají hluboké znalosti o interakcích mezi člověkem a počítačovými systémy. Osvojí si řadu metod a technik v souladu se standardem UCD (ISO 9241-210) pro efektivní návrh a vývoj uživatelských rozhraní. Naučí se analyzovat interakci člověka s počítačem z různých pohledů: vývoj software, ergonomie, vizuální a interakční design, použité technologie a psychologické aspekty (např. uživatelský prožitek, akceptance, uspokojení, kognitivní zátěž, problematika důvěry).

Absolventi najdou zejména uplatnění v SW firmách, které vyvíjí produkty ve vysoce konkurenčním prostředí, jako jsou podnikové systémy nebo mobilní aplikace, či ve firmách vyvíjejících složité systémy vyžadující komplexní a netradiční interakci s člověkem. Příkladem mohou být rozhraní ke složitým analytickým nástrojům, autonomním strojům a systémům, či kolaborativním systémům.

Další oblastí uplatnění je návrh systémů elektronické komunikace se státními institucemi a úřady (e-government), zejména s ohledem na seniory či postižené uživatele.

Rozhovor s garantem doc. Zdeňkem Míkovcem

Proč byl vytvořen tento obor? Před zhruba deseti lety jsme společně s lidmi z průmyslu začali budovat povědomí mezi českými firmami o oboru Human-computer interaction (HCI), který je stále více důležitý pro vývoj… Zjistit více

Jak podat přihlášku

Více informací o přijímacím řízení na OI.

Proč studovat HCI?

Výzkum v oblasti počítačových věd (computer science) přinesl lidem neuvěřitelný pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií, robotů, automatizace, chytrých digitálních asistentů, atd.

Styk člověka s počítačem (HCI - Human-computer interaction) se jako jeden z oborů počítačových věd zaměřuje na interakci mezi člověkem v roli uživatele a interaktivním počítačovým systémem. S rostoucím výkonem a komplexitou informačních a komunikačních technologií se HCI design stává nepostradatelným pro úspěšné nasazení produktů a služeb založených na počítačových technologiích. To se projevuje rychlým nárůstem počtu pracovních pozic požadujících znalosti v oboru HCI. Tyto pozice se typicky nazývají UX Designer, UX Výzkumník, UX Manažer nebo Informační architekt.

Vliv počítačů na lidské chování je zejména v posledních 15 letech velmi významný. Stejně jako v jiných případech mohou lidé z používání s počítačů profitovat nebo na nás mohou mít počítače negativní vliv [Manfred Spitzer: Digitale Demenz, 2012].

Designéři počítačových systémů jsou plně zodpovědní za dopad těchto systémů na lidi. My vám pomůžeme pochopit fascinující svět interakce člověka s počítači. Volba zodpovědné cesty je jen na vás.

Nejlepší diplomky z oboru HCI

Koala Phone

Breathing Friend

Settle Up

Externí konzultanti

Obsah a struktury HCI oboru konzultujeme s řadou externích spolupracovníků. Zde jsou někteří z nich:

Jméno Pozice
Anant Kartik Mithal (US) UX director at Microsoft, Redmont, US
Jan Jursa (DE) Team Lead Conceptual & UI Design at idealo.de, Co-founder MOBX Conference
Robert Schumacher (DE) Executive Vice President of GfK, GfK Consumer Life | UX, Greater Chicago Area, US
Janne Lohvansuu (FI) Managing Director at User Intelligence
Thomas Visby Snitker (DK) Senior User Research Manager at LEGO Group, Partner in Usertribe and Founder at Brugercentrisk
Leon Rothkrantz (NL) Ass. Prof. Delft University of Technology Man Machine Interaction, Intelligent Systems

 

Spolupráce s průmyslem

Během studia budou studenti v úzkém kontaktu s průmyslem prostřednictvím semestrálních prací a témat diplomových prací, které běžně sdílíme s průmyslovými partnery.

Naše katedra má v oblasti HCI/UX vedoucí postavení v rámci České republiky. Ve spolupráci se Sun Microsystems jsme vybudovali první laboratoř pro testování použitelnosti v České republice. Jsme také spoluzakladatelé Asociace UX. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou IBM.

První laboratoř pro testování použitelnosti v ČR

Spoluzakladatelé Asociace UX

Dlouholetá spolupráce s IBM

 

Garant specializace

 

 

Doporučený průchod studiem