Obsah

Nový MGR obor Interakce člověka s počítačem - rozhovor s garantem doc. Zdeňkem Míkovcem

Proč byl vytvořen tento obor?

Před zhruba deseti lety jsme společně s lidmi z průmyslu začali budovat povědomí mezi českými firmami o oboru Human-computer interaction (HCI), který je stále více důležitý pro vývoj jakéhokoliv složitějšího zařízení, které komunikuje s člověkem. Vytvořili jsme první laboratoř pro testování použitelnosti v ČR a odstartovali největší HCI konferenci, která od té doby běží každý rok. Již od začátku jsme měli sen založit také vysokoškolský studijní obor, který by byl schopen generovat absolventy se znalostmi a dovednostmi v oboru HCI. Ten sen se nám nyní splnil. Tímto počinem jsme také vlastně dohnali okolní země, kde již studijní obory HCI běžně existují.

Jaké mají možnosti absolventi?

Absolventi oboru HCI se mohou hlásit na pozice UX designer, UX výzkumník, Informační architekt a po získání praxe i na pozice UX manažer. Je to jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí na pracovním trhu. Nedávný průzkum UX Asociace v České republice ukázal, že platy juniorů na HCI pozicích se pohybují okolo 40.000 Kč a seniorní pracovníci (s praxí 2-5 let) dosahují platu až 70.000 Kč. U pracovníků s dlouhou praxí (nad 5 let) a UX manažerů se pak plat může pohybovat nad 100.000 Kč.

Můžete prosím uvést předmět, který je pro studenty přitažlivý svým názvem/obsahem?

Srdcem oboru jsou tři předměty - Návrh uživatelského rozhraní, Psychologie v HCI a Prostorová tvorba. Psychologii v HCI přednáší jedna z největších kapacit na aplikaci kognitivní psychologie do HCI v ČR Jakub Franc. Prostorová tvorba vedená profesorem Marianem Karlem a doktorem Josefem Šafaříkem z fakulty architektury nám umožňuje studenty seznámit s problematikou designu všudypřítomných elektronických artefaktů ve fyzickém světě. Reagujeme tak zejména na fenomén internetu věcí a tzv. chytrých domácností.

Kdo za oborem stojí?

Za oborem stojí především HCI centrum na katedře počítačové grafiky a interakce. Toto centrum je nejaktivnější univerzitní skupinou v oboru HCI v ČR jak v oblasti výzkumu a výuky, tak v oblasti spolupráce s průmyslem. Na studijním oboru velmi úzce spolupracujeme s Ústavem pro průmyslový design na fakultě architektury, který vedou lidé s mezinárodním renomé.

Děkujeme moc za rozhovor. Do tohoto oboru se můžete pro akademický rok 2016/2017 hlásit do 31.3.2016.