Obsah

Mgr. specializace: Kybernetická bezpečnost

Absolvent specializace bude schopen vyhodnocovat zranitelnost a zabraňovat bezpečnostním hrozbám ohrožujícím počítačové systémy. Vzhledem k rostoucí složitosti a variabilitě útoků vůči klasickým sítím, ale ve stále větší míře také vůči telekomunikačním sítím, řídícím systémům v dopravních prostředcích i běžné elektronice, bude absolvent připraven řešit problémy často nově objevované a doposud nedokumentované.

Absolvent se bude odpovídajícím způsobem orientovat ve vybraných oblastech softwarového inženýrství, síťových technologií, statistického modelování, s důrazem na technologicky specifické oblasti zahrnující mechanismy nákaz a útoků, šifrování, sandboxingu, forensické analýzy, penetračního testování, odhalení a obrany proti odhalení, metody signaturové a behaviorální detekce.

Absolventi naleznou uplatnění zejména v komerčním prostřední, obor poskytuje dostatečnou šíři i pro pokračování doktorandským studiem.

Rozhovor s garantem doc. Davidem Šišlákem

Proč byl vytvořen tento obor? Reagujeme na vzrůstající množství bezpečnostních incidentů a potřebu výuky odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Řada společností si začíná uvědomovat, že každý systém je pouze tak… Zjistit více

 

Garant specializace

 

 

Doporučený průchod studiem