Obsah

Nový MGR obor Kybernetická bezpečnost - rozhovor s garantem doc. Davidem Šišlákem

Proč byl vytvořen tento obor?

Reagujeme na vzrůstající množství bezpečnostních incidentů a potřebu výuky odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Řada společností si začíná uvědomovat, že každý systém je pouze tak bezpečný, jak bezpečné je jeho nejzranitelnější místo.

Jaké mají možnosti absolventi?

Při vývoji jakýchkoliv softwarových komponent je potřeba věnovat velkou pozornost zabezpečení již od počátku návrhu tohoto systému. Absolventi oboru najdou vedle uplatnění v jakékoliv společnosti zabývající se vývojem softwaru také jako bezpečnostní experti ve správě existujících systémů. Studenti oboru získají také znalosti potřebné pro jejich případnou další specializaci na vědeckou kariéru v doktorském studiu, kde se mohou například věnovat návrhu nových metod pro detekci bezpečnostních incidentů.

Můžete prosím uvést předmět, který je pro studenty přitažlivý svým názvem/obsahem?

V oboru kybernetická bezpečnost je těžké nazvat přitažlivým pouze jeden předmět. Dle preferencí studentů očekáváme přitažlivost u všech oborových předmětů. Ostatně, proto jsme tyto předměty do oboru zařadili. Větší očekávání máme například u předmětu „Bezpečnost systémů“, kde se studenti poprvé seznámí s bezpečnostními riziky operačních systémů/aplikací, analýzou napadených systémů a zásadami minimalizujícími tyto rizika.

Kdo za oborem stojí?

Za oborem stojí garanti oborových předmětů Tomáš Pevný (Bezpečnost systémů), Martin Rehák (Komunikační bezpečnost), Jiří Velebil (Matematická kryptografie), Leoš Boháč (Pokročilé síťové technologie), Jiří Kléma (Statistická analýza dat), Miroslav Bureš (Zajištění kvality software). Všichni tito garanti jsou v daných oborech nejkvalitnějšími reprezentanty na naší fakultě. Jejich kvality jsou prokázány na mezinárodní úrovni, kde dlouhodobě publikují výstupy své vědecké práce. Jejich kvalita je také doložená zájmem průmyslových partnerů o spolupráci v dané oblasti, jedním příkladem může být společnost CISCO, jež je největším výrobcem síťových technologií na světě poskytující mimo jiné také produkty z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Děkujeme moc za rozhovor. Do tohoto oboru se můžete pro akademický rok 2016/2017 hlásit do 31.3.2016.