Obsah

Matěj Dostál, absolvent oboru Umělá inteligence v r. 2013

"Jsem moc rád, že je na naší škole možnost se dosyta matematicky vyžít. Zkuste to taky!"

Matěji, napadlo Tě kdysi jako čerstvého absolventa střední školy, že jednou budeš doktorand na ČVUT FEL Katedře matematiky?

Když jsem se hlásil na FEL, ve snu by mě nenapadlo, že se tam zdržím déle než pět let, a už vůbec jsem nepočítal s tím, že budu dělat doktorát na katedře matematiky. Když se ale koukám zpátky, divím se spíš tomu, že můj osud ještě nepotkal víc lidí.

Proč ses po absolvování magisterského programu OI rozhodl pokračovat v doktorském studiu v oboru zaměřeném na matematiku?

Od okamžiku, kdy jsem tady začal studovat, mě bavily matematické předměty nejvíc. Bylo to hlavně kvůli přednášejícím a cvičícím z katedry matematiky – kdykoli jsme se se spolužáky o něco začali zajímat, neměli problém věnovat nám spoustu času navíc. I na spolužácích jsem viděl, že jim docent Habala často úplně převrátil pohled na matematiku, protože jeho výklad analýzy nešlo nemilovat.

Věděl jsi od začátku svého studia na FEL, že se budeš orientovat matematicky, nebo se to „zlomilo“ až v průběhu studia?

Na konci druháku v bakaláři, studoval jsem tehdy v programu Softwarové technologie a management, jsem si řekl, že půjdu do rizika a na rozdíl od všech ostatních nechci programovací bakalářku. Po zkoušce z diskrétní matematiky jsem zašel za docentem Velebilem a zeptal se ho, jestli by mě nechtěl vést. Nabídnul mi téma a začal jsem pracovat. Byla to hodně náročná zkušenost, ale o to větší jsem měl radost, když se bakalářka nakonec povedla. Docent Velebil mi nesčetněkrát usnadnil můj boj s nedostatkem matematického základu z předchozího studia.

V době Tvého studia na OI ještě nebyl matematický minor…

Hodně teď závidím všem současným studentům OI, kteří si mohou vybrat matematický minor. Kdybych měl tu možnost, byl bych nadšený a moc by mi to pomohlo.

Kam jsi směřoval po obhájení Tvé bakalářské práce v programu Softwarové technologie a management?

Jako magisterské studium jsem si zvolil Otevřenou informatiku, obor Umělá inteligence. I tady jsem ale pokukoval po matematice a doc. Velebil mi nabídl, že bych mohl jet na stáž do Velké Británie k jeho kolegovi, doktoru Kurzovi z University of Leicester, a získat tak inspiraci pro téma diplomové práce, protože doktor Kurz je jedním z předních odborníků na téma, které mě zajímalo, jde o koalgebraickou logiku. To byl ale finančně hodně náročný plán, a tak jsme požádali o pomoc katedru kybernetiky a katedru matematiky. Chtěl bych moc poděkovat profesoru Hlaváčovi z katedry kybernetiky za to, že mě finančně podpořil z vlastního grantu a profesoru Hamhalterovi z katedry matematiky za finanční podporu z katederního rozpočtu. Díky nim jsem mohl tříměsíční stáž uskutečnit a pracovat s doktorem Kurzem, který mne navedl k myšlence zobecnit modální logiku tak, aby se mohla vyjadřovat o částečně pravdivých výrocích a aby současně byla mnohem tvárnější než klasická modální logika a dovolovala mluvit o různých druzích reaktivních systémů. To mě hodně zaujalo i proto, že jsem modální logiku a její reálná užití měl dále studovat v předmětu Multiagentní systémy. I výuku jsem si jako student užil, i když mi přišlo, že naši studenti jsou o dost aktivnější než ti, se kterými jsem se setkal v Leicesteru.

Co bys nám pověděl o své diplomové práci?

Téma diplomové práce jsem si vezl s sebou domů právě z Velké Británie. Diplomku jsem vypracoval pod vedením doktorky Bílkové z katedry logiky Filozofické fakulty UK. S podporou studentského grantu ČVUT jsem také mohl výsledky z diplomky prezentovat na mezinárodních konferencích, třeba v Kodani na Advances in Modal Logic 2012 nebo ve Varšavě na CALCO 2013.

A pak už bylo logickým vyústěním začít studovat doktorát na katedře matematiky, že?

Ano, hlavně kvůli lidem, které jsem na katedře matematiky a na FEL potkal, jsem se rozhodl, že zkusím studovat dál v doktorském oboru Matematické inženýrství. Jsem rád, že ČVUT a FEL podporuje spolupráci a kontakt se zahraničními odborníky a že mohu svůj zájem rozvíjet bez omezení.

Co bys doporučil studentům, kteří stejně jako Ty milují matematiku?

Pokud vás matematika opravdu zajímá, promluvte s některým z pedagogů, kteří nabízí matematickou bakalářku nebo diplomku. Nemá smysl nic zastírat – je to práce navíc a budete ve zdánlivě nevýhodné pozici, protože žádný obor na FEL není čistě matematický. Na druhou stranu ale budete mít velkou podporu od svého vedoucího diplomové práce i celé katedry, protože matematických závěrečných prací není příliš mnoho.

Co bys chtěl říct závěrem, Matěji?

Jsem moc rád, že na naší škole je možnost se dosyta matematicky vyžít. Zkuste to taky!

Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě!

Matěje Dostála se v prosinci 2013 ptala Veronika Šínová

Kontakt na Matěje: http://math.feld.cvut.cz/dostamat/