Obsah

Kombinované studium

  • Studium OI je výběrové a náročné. Program neotevírá speciální variantu pro kombinované studium.
  • Zájemcům o studium při zaměstnání doporučujeme zapsat se do prezenčního studia a časová omezení vyřešit případným rozložením studijních povinností pomocí individuálního studijního plánu.
  • Celková doba studia nesmí dle článku 3 (bod 7-10) Studijního a zkušebního řádu překročit dvojnásobek standardní doby studia. Upozorňujeme, že po uplynutí standardní doby studia a 1 roku vzniká dle paragrafu 58, odstavec 3 nebo 4 Zákona o VŠ povinnost uhradit poplatek spojený se studiem. Jeho výši stanovuje příkaz rektora č.2/2009.