FEL má pět hvězd

V hodnocení HN získala FEL nejlepší hodnocení z technických a přírodovědných fakult (měřeno počtem pětihvězdičkových kategorií). O první příčku se dělí s MFF UK a FIT VUT. Lépe byly hodnoceny jen lékařské fakulty. Nyní je k dispozici podrobná zpráva o hodnocení, které pro HN provádělo  Středisko vzdělávací politiky UK.
Není překvapením, že nejvyšší možné  hodnocení (pět hvězd) jsme získali v kategoriích:

  • Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace
  • Mezinárodní otevřenost a atraktivita
  • Hodnocení studia, kurzů a učitelů
  • Uplatnění absolventů na trhu práce

Další aktuality