Informace pro studenty nastupující do prvního ročníku bakalářského studia

Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářských programů.

Další aktuality