Informace pro studenty nastupující do prvního ročníku magisterského studia

Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterských programů.

 

Další aktuality