Obsah

Koncepce programu Otevřená informatika

Studijní program Otevřená informatika je navržen v souladu se světově uznávanými a ověřenými standardy kurikula IEEE/ACM tak, aby výsledná znalost byla kompetitivní a odpovídala mezinárodně uznávaným kritériím.

Otevřenost magisterské etapy vůči přechodu z jiných bakalářských oborů

Navazující magisterský program Otevřená informatika se skládá ze tří povinných předmětů programu, výzkumného projektu, diplomové práce, 6 povinných předmětů oboru a 7 volitelných předmětů. První semestr v magisterském programu je koncipován tak, že umožňuje dostudování vyrovnávací znalosti pro studenty, kteří neabsolvovali bakalářskou etapu programu OI. Tímto způsobem se sníží volitelnost jejich studia, neboť vyrovnávací předměty (přesně ty, které se učí v bakalářské etapě) se počítají jako předměty volitelné.