Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení

Děkan FEL vyhlásil mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky můžete posílat do 29. srpna 2021Tento mimořádný termín řeší i situaci neúspěšných uchazečů z 1. kola, kteří získali u přijímací zkoušky méně bodů, než byl minimální počet bodů pro přijetí na program, do něhož uchazeč podal přihlášku, ale získané body by stačily na přijetí do jiného studijního programu s nižší bodovou hranicí .

Více informací najdete na webu fakulty: https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/mimoradne-prijeti.html.

Další aktuality

void* 2022

Přidáno: 29.4.2022

Zajímá vás, jaký výzkum během studia na OI můžete dělat? Chcete si už vybrat téma bakalářky nebo diplomky? Nebo jen si vyzkoušet letní brigádu ve škole? OI právě pro vás pořádá akci void*! Zjistit více