Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení

Děkan FEL vyhlásil mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky můžete posílat do 29. srpna 2021Tento mimořádný termín řeší i situaci neúspěšných uchazečů z 1. kola, kteří získali u přijímací zkoušky méně bodů, než byl minimální počet bodů pro přijetí na program, do něhož uchazeč podal přihlášku, ale získané body by stačily na přijetí do jiného studijního programu s nižší bodovou hranicí .

Více informací najdete na webu fakulty: https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/mimoradne-prijeti.html.

Další aktuality

OI Sněžka 2022

Přidáno: 14.10.2022

Zveme všechny studenty, profesory a absolventy Otevřené informatiky na tradiční neformální akci OI Sněžka! Výšlap na Sněžku letos proběhne 25. - 26. listopadu 2022. A kromě výšlapu Vás čeká i posezení se spolužáky a… Zjistit více