Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení

Děkan FEL vyhlásil mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky můžete posílat do 29. srpna 2021Tento mimořádný termín řeší i situaci neúspěšných uchazečů z 1. kola, kteří získali u přijímací zkoušky méně bodů, než byl minimální počet bodů pro přijetí na program, do něhož uchazeč podal přihlášku, ale získané body by stačily na přijetí do jiného studijního programu s nižší bodovou hranicí .

Více informací najdete na webu fakulty: https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/mimoradne-prijeti.html.

Další aktuality