Programovací jazyk Julia vstupuje do výuky

V letním semestru startuje nový předmět z dílny katedry počítačů FEL ČVUT, který pod vedením Mgr. Lukáše Adama, Ph.D., a Ing. Václava Máchy přináší základy výuky strojového učení na FJFI a je otevřen všem studentům ČVUT. Volitelný předmět Strojové učení v programovacím prostředí Julia (01SUJ) seznámí studenty se základy programovacího jazyka Julia a jeho využitím v optimalizaci, strojovém učení, diferenciálních rovnicích či statistice. 

Julia v posledních letech získává na popularitě a má nakročeno k tomu, aby nahradila jiné oblíbené jazyky. V tomto roce se nejspíš Julia zařadí mezi dvacet nejpoužívanějších jazyků na světě (aktuálně je na 23. místě a ještě předloni byla na 47. příčce). Naučit se tento programovací jazyk tak může pro studenty představovat značnou (profesní) výhodu.

Julia také na OI v zimním semestru

S programovacím jazykem Julia se studenti brzy setkají i v novém předmětu Otevřené informatiky zaměřeném na Scientific Programming. Předmět ze stejné dílny katedry počítačů je pod vedením docentů Tomáše Pevného a Václava Šmídla koncipován jako volitelný předmět doporučený studentům 3. semestru magisterského studia. Již v zimním semestru akademického roku 2021/2022 se tak budou moci studenti seznámit nejen se základy programovacího jazyka Julia, ale také s pokročilými koncepty a programovacími paradigmaty využitelnými jak v umělé inteligenci a datových vědách, tak ostatních oborech.

Rozhovor s vyučujícími předmětu Strojové učení v programovacím prostředí Julia na FJFI

Můžete programovací jazyk Julia krátce představit? 

Julia kombinuje výhody mnoha jazyků. Podobně jako Matlab nebo Python poskytuje Julia jednoduchou a intuitivní syntax, která umožňuje efektivní a rychlou práci. Zároveň se však jedná o kompilovaný jazyk. Díky tomu jsou kódy napsané v Julii přirozeně rychlé a není třeba dalších úprav pro získání dostatečného výkonu, jako je typické v jiných jazycích. Jako příklad můžeme uvést automatické generování C kódu v Pythonu nebo přepisování cyklů na maticové operace, které je naopak typické pro Matlab. 

Kde se dá takový jazyk využít?

Julia je programovací jazyk navržený primárně pro numerické výpočty. Díky tomu exceluje v akademické a výzkumné sféře. Díky flexibilitě, efektivnosti a rychlosti se však již rozmáhá i v komerční sféře. Navíc je Julia zdarma, čímž odpadají problémy s licenčními poplatky.

Jaká bude náplň nového předmětu? 

V kurzu se snažíme, aby studenti pochopili, jak probíraná látka funguje teoreticky. Zároveň studenti budou v každé hodině programovat, aby si osvojili i praktické znalosti. Připravili jsme stránky, které vysvětlují teorii a též obsahují pro každou lekci desítky řešených příkladů.

Komu je nový předmět určen?

Předmět je určen komukoliv, kdo si chce rozšířit obzory, poznat nový programovací jazyk a seznámit se základy strojového učení, které nyní tolik hýbe světem. Od studentů očekáváme pouze základní matematické znalosti. Znalost jakéhokoliv programovacího jazyka je pak výhodou, ale nikoliv podmínkou. 

Co musí studenti splnit k úspěšnému zakončení?

Hlavní cíl je, aby byl předmět studentům prospěšný. Hlavní podmínkou pro úspěšné zakončení kurzu je vypracování projektu, který si student může sám zvolit. Naše přání je, aby souvisel s bakalářskou či diplomovou prací studenta. Pro studenta to má výhodu, že v kurzu bude dělat na věcech, které by stejně dělal.

A proč by si neměli tento předmět nechat ujít?

Absolvování kurzu poskytne studentům velice užitečný nástroj, který jim může v mnoha případech značně usnadnit život. Navíc získají vhled do problematiky, která je v dnešní době velice populární a žádaná.

Stránky předmětu: http://bit.ly/JuliaML

Další aktuality

OI Sněžka 2022

Přidáno: 14.10.2022

Zveme všechny studenty, profesory a absolventy Otevřené informatiky na tradiční neformální akci OI Sněžka! Výšlap na Sněžku letos proběhne 25. - 26. listopadu 2022. A kromě výšlapu Vás čeká i posezení se spolužáky a… Zjistit více