Obsah

Dmitry Basavin, student oboru Softwarové inženýrství

"Jsem velmi spokojený s kvalitou vzdělání, které mám po absolvování bakalářské etapy programu OI."

Dmitry, jsi absolventem bakalářského oboru Softwarové systémy a nyní studuješ magisterský obor OI Softwarové inženýrství. Pocházíš z Ruska - proč ses rozhodl pro studium programu OI v České republice? 

Česká republika je pro zahraniční studenty velmi lákavá země hlavně z těchto čtyř důvodů: Je zde vysoká kvalita vzdělání na veřejných vysokých školách, studenti, kteří studují v češtině, nemusí platit za studium, životní náklady jsou velmi nízké, i když se všechno zdražilo minimálně o padesát procent za posledních pět let, je tu stejně několikanásobně levněji, než v mnoha jiných zemích Evropské unie. Jsou zde krásná města, Schengenský prostor, nejlepší pivo na světě ... :-)

Rozhodoval ses mezi OI a nějakým dalším programem?

V roce 2008 program OI ještě neexistoval, a proto jsem původně plánoval studovat na Karlově univerzitě. V roce 2009 jsem si ale přečetl několik článků o vzniku nového programu OI a velice mě ten program zaujal. Asi hlavním důvodem pro volbu OI pro mě byla jeho "světovost"…Skoro každý profesor z rady programu OI studoval nebo pracoval v zahraničí. Také mě zaujalo, že program byl koncipován podle světových standardů výuky oboru Computer Science. To se mi líbilo, protože jsem se nechtěl učit něco, co se v jiných zemích považuje za zbytečné nebo neoptimální. Další výhodou OI pro mě bylo to, že už v prvním ročníku jsme měli mít čtyři předměty s důrazem na praktické programování (Programováni 1, Programování 2, Planování a hry, Algoritmizace). Doufal jsem, že se už po prvním ročníku naučím programovat na takové úrovni, že budu moci v létě pracovat jako programátor. A splnilo se to.

V akademickém roce 2011/2012 jsi studoval v programu Computer Science jako tzv. exchange student v USA na University of Wisconsin v Madisonu. Bylo pro Tebe administrativně či jinak náročné tam vyjet?

Přestože nejsem občan České republiky či Evropské unie, stejně jsem se mohl zúčastnit všech výměnných pobytů a programů, které FEL/ČVUT nabízelo, přestože někteří pracovníci fakulty mi tvrdili, že to není možné :-) Jinak přijímací řízení bylo velmi jednoduché - nic po mě nechtěli kromě dobré znalosti angličtiny a dobrého studijního průměru. Také jsem byl docela překvapen, že o výměnné pobyty není mezi studenty vysoký zájem - jsem si skoro jistý, že každý rok nejsou některé studijní pobyty zcela obsazené.

Uznala ti škola všechny předměty, které jsi tam studoval?

V době mého odjezdu do USA byla studijní referentkou pro OI paní Ivana Dolejšová, s ní jsem měl všechno domluveno a žádné problémy jsem nečekal. Když jsem se ale z USA vrátil, zjistil jsem, že paní Dolejšová je už dávno pryč a že teď máme novou studijní referentku. A tak pro mě začala noční můra. Několik týdnů jsem chodil na studijní oddělení jako do práce… Každé ráno na devátou a snažil jsem se vyřídit potřebné věci, ale marně. Pak jsem měl štěstí, protože se po dvou týdnech vrátila do České republiky paní proděkanka Marie Demlová a s ní jsem všechno vyřešil za půl hodiny. Takže nakonec mi byly uznány všechny předměty, ale stálo mě to hodně času a nervů.

Doporučil bys studium na University of Wisconsin?

Studium na UW v Madisonu bych rozhodně doporučil. Je to skvělá škola ve skvělém městě.

Nyní jsi ve Švédsku jako Erasmus student na univerzitě Lunds Universitet. Dokážeš už nyní porovnat výhody a nevýhody studia na univerzitě v Madisonu/ve Švédsku a na OI?

Za prvé bych chtěl říct, že jsem velmi spokojený s kvalitou vzdělání, které mám po absolvování bakalářské etapy programu OI. Hodně věcí by se rozhodně dalo zlepšit a některé věci byly pro mě naprosto nelogické, ale ve výsledku se ukázalo, že umím alespoň tolik, kolik umí bakalář z USA nebo ze Švédska, i když v žebříčku univerzit UW Madison a Lunds Universitet mají řadově lepší postavení než ČVUT. Forma výuky je ale na každé škole trochu jiná. Řekl bych, že na OI jsem se většinu věcí naučil sám: skoro vždycky jsem měl před sebou strašně těžký domácí úkol a málo času do odevzdání, a proto jsem seděl s knížkami a Googlem desítky hodin bez přestávky, než jsem všechno pochopil. Na druhé straně, v Americe bylo mnohem více kontaktních hodin s profesory a také každý předmět měl své asistenty, kteří pomáhali studentům s otázkami a domácími úkoly. Navíc mi přišlo, že přednášky v Americe byly v průměru více kvalitní než na OI. Domácí úkoly ale byly jednodušší, a proto jsem občas nebyl nucen některé věci skutečně pochopit.

Abych to shrnul: na OI jsou těžké domácí úkoly a důkladně se kontrolují při odevzdání, ale přednášky a cvičení se dají rozhodně zlepšit. V Americe to bylo opačně - důležité a inspirující přednášky, ale poměrně jednoduché domácí úkoly. Obě varianty výuky mají své výhody, ale já osobně preferuji americkou variantu, protože je pro studenta míň stresující. O vzdělání ve Švédsku zatím mnoho říct nemůžu, ale jedna věc mě docela zarazila: pro každý předmět se domácí úkoly připravují se skupině dvou až tří studentů. Já osobně týmovou práci moc rád nemám, ale taková forma odevzdání domácích úkolu určitě zabírá proti stresu, což je dobře.

Na závěr studia tě čeká diplomová práce. Už máš vybrané téma?

Plánuji pokračovat vyvíjet knihovnu pro algoritmy strojového učení, kterou jsem se zabýval ve své bakalářské práci. Myslím si, že strojové učení je pro mě nejlepší volba, protože je to na pomezí mých dvou nejoblíbenějších předmětů optimalizace a algoritmizace. A navíc výsledné algoritmy se dají jednoduše využit v praxi.

Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě!

Dmitryho Basavina se v říjnu 2013 ptala Veronika Šínová.
Kontakt na Dmitryho: dmbasavin@gmail.com

 

Я очень доволен качеством образования, которое я получил на бакалаврской программе OI

Дмитрий, ты - выпускник программы Otevřená informatika (OI) со степенью бакалавра по специальности Softwarové systémy, а теперь учишься на магистра по специальности OI Softwarové inženýrství. Родился ты в России. Расскажи, почему ты решил приехать именно в Чехию и учиться на OI?

Есть четыре главные причины, по которым обучение в Чешской Республике - заманчивый вариант для каждого студента-иностранца:

Во-первых, это высокое качество образования в государственных университетах. Во-вторых, обучение совершенно бесплатно для всех, кто учится на чешском языке, включая иностранцев. В-третьих, здесь по-прежнему низкие расходы на проживание, даже несмотря на то, что всё подорожало как минимум на 50% за последние пять лет. Ну и наконец, прекрасные города, Шенгенская зона, лучшее пиво на свете, ... :-)

Поступая на OI, рассматривал ли ты какие-либо альтернативные варианты?

В 2008 году программы OI ещё не было, поэтому я изначально собирался поступать в Карлов Университет.

Однако в 2009 году я наткнулся на несколько статей о создании новой программы OI и очень ей заинтересовался. Наверное, главным плюсом OI для меня стала её "международность" -  почти каждый профессор-основатель OI когда-то учился или работал за границей. Другим важным пунктом для меня был факт соответствия программы мировым нормам преподавания по специальности Computer Science, потому что мне не очень хотелось обучаться чему-то, что в других странах считается ненужным или неоптимальным.

Ещё одним поводом выбрать OI для меня стало наличие четырёх предметов с уклоном в практическое программирование уже на первом курсе (Программирование 1, Программирование 2, Планирование и Игры, Алгоритмизация). Я очень надеялся, что уже по окончании первого курса я научусь программировать на таком уровне, что смогу летом работать программистом. И мои надежды оправдались!

В 2011/2012 учебном году ты учился по обмену в США в Висконсинском университете (University of Wisconsin in Madison) по специальности Computer Science. Столкнулся ли ты с какими-либо трудностями при организации своей поездки?

Несмотря на то, что я не являюсь гражданином ни Европейского Союза, ни Чешской Республики, я всё равно мог участвовать во всех студенческих программах по обмену в моём университете, хотя некоторые сотрудники моего факультета и твердили мне, что это невозможно :-) А вообще, всё было очень просто - от меня, как от кандидата, ничего не требовалось, кроме владения английским языком и хороших оценок. Ещё я был немало удивлён, что обучение по обмену не пользуется популярностью у местных студентов - я почти уверен, что каждый год некоторые места остаются свободными.

Засчитали ли тебе на OI все кредиты, которые ты получил после успешной сдачи предметов в США?

Когда я только уезжал в США, секретарём по делам студентов для OI была пани Ивана Долейшова (Ivana Dolejšová), и с ней я обо всём договорился и не ожидал никаких проблем. А когда я вернулся из США, я с удивлением узнал, что пани Долейшова уже давно уволилась, и теперь нашим секретарём был кто-то другой. И начались тяжёлые для меня времена. Несколько недель я ходил в секретариат как на работу, каждый день в 9 утра, и старался решить все вопросы с документами из Америки, но безуспешно. Потом мне наконец-то повезло - спустя две недели в Чехию вернулась пани зам. декана Мария Демлова (Marie Demlova), и с ней я обо всём договорился за полчаса. Так что, в конечном итоге, мне засчитали все кредиты из США, но стоило это немало времени и усилий.

Рекомендовал бы ты другим студентам обучение по обмену в Висконсинском университете ?

Однозначно да. Это прекрасный университет, расположенный в прекрасном городе.

Сейчас ты учишься Швеции по программе Erasmus в университете Лунда (Lunds Universitet). Можешь немного рассказать нам о том, каковы плюсы и минусы обучения в США или Швеции по сравнению с обучением на OI?

Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что я очень доволен качеством образования, которое я получил на бакалаврской программе OI. Многое бы можно было улучшить, а некоторые вещи были просто-напросто нелогичными, но в целом оказалось, что я умею и знаю как минимум столько же, сколько знает бакалавр из США или Швеции. И это несмотря на то, что UW Madison и Lunds Universitet всегда занимают более высокие позиции в рейтингах университетов, нежели ČVUT. А вот форма обучения в каждой стране имеет свою специфику.

Мне кажется, что при обучении на OI я большое количество вещей освоил сам: почти что каждый раз передо мной лежало сложное домашнее задание и оставалось мало времени до сдачи, и поэтому мне приходилось сидеть с книжками и гуглом часами напролёт до тех пор, пока всё не становилось понятным.

С другой стороны, в Америке я намного больше времени проводил в диалоге с профессором. Помимо этого, у каждого предмета были свои "ассистенты", которые помогали студентам с вопросами и домашними заданиями. Также мне показалось, что лекции в Америке были в среднем более высокого качества. А вот домашние задания были легче, и некоторым вещам я так и не научился, потому что никто не требовал.

Резюмируя, можно сказать, что на OI задают тяжёлые домашние задания и тщательно их проверяют при сдаче, а вот лекции и семинары можно было бы немного доработать. В Америке всё наоборот - важные и вдохновляющие лекции, но более лёгкие домашние задания. Обе стратегии хороши по-своему, но лично мне больше нравится американский вариант, потому что он менее стрессовый для студента.

О процессе образования в Швеции что-то конкретное говорить пока рано, но одно обстоятельство меня уже немало удивило: на каждом предмете домашние задания обычно выполняются в группах по 2-3 студента. Лично мне командная работа не сильно по душе, но при такой форме сдачи домашних заданий студенты волнуются заметно меньше. И это хорошо.

При окончании обучения тебе придется писать дипломную работу. Ты уже выбрал себе тему?

Я планирую продолжать разрабатывать библиотеку с алгоритмами из области машинного обучения, которая была темой моей бакалаврской работы. Мне кажется, что машинное обучение лучше всего для меня подходит, потому что оно находится на границе двух моих самых любимых предметов: оптимализации и алгоритмизации. Более того, получившиеся алгоритмы можно легко применить на практике.