Obsah

Hana Šarbortová, studentka oboru Počítačové vidění a digitální obraz

"Vždy když procházím okolo zajímavého stromu, tak se podívám na list a vymýšlím pro něj co nejlepší algoritmus."

V roce 2012 jsi získala bakalářský titul na University of Central Lancashire (UK) obor Digital Signal and Image Processing. Proč ses rozhodla pro studium právě zde a v tomto oboru? 

Na UCLan jsem vyjela přes program Erasmus a strávila jsem tam pouze třetí ročník bakalářského studia. Získání titulu byla víceméně šťastná náhoda. Po příjezdu jsem si nechala uznat předměty z prvního a druhého ročníku na FEL (program Kybernetika a robotika) a na UCLan dostudovala pouze předměty pro třetí ročník oboru Digital Signal and Image Processing. Do magisterského studia OI jsem se pak hlásila s nostrifikovaným diplomem. Pobytu v Anglii také vděčím za zlepšení angličtiny, což byl vlastně můj primární záměr. I když pokusy o přízvuk ze severozápadní Anglie jsem brzy vzdala.

Můžeš prosím porovnat studium na OI FEL ČVUT a na University of Central Lancashire?

Studium na UCLan mi přišlo z mnoha pohledů jednodušší. Předměty byly dvousemestrální a množství učiva bylo srovnatelné s naším jedním semestrem, ale nemyslím si, že by to bylo na škodu. Důraz byl kladen zejména na dokonalé pochopení látky, hlavně úplných základů. Do detailů přednášející nezachází, uvede pouze „nadpisy“ a předpokládá, že s dokonalou znalostí základů si student nastuduje detaily sám. Každý předmět měl pouze jednu semestrální práci, takže bylo na studentovi, jak efektivně si zorganizuje svůj čas během celého roku. Na rozdíl od FEL byl u programovacích úloh důraz kladen na report, nikoli na samotnou funkčnost kódu. Nebylo tak výjimkou, že student strávil většinu času popisem toho, co by chtěl udělat, aniž by to skutečně udělal. Celý předmět pak byl zakončen písemnou zkouškou, která měla pouze jeden termín. Myslím, že oproti našemu systému bylo hodnocení spravedlivější, protože měl každý stejné otázky. Výsledné hodnocení z celého předmětu pak zůstalo v procentech.

Od září 2012 studuješ magisterský program OI obor Počítačové vidění a digitální obraz. Zajímá mě, zda by sis tento obor vybrala, kdyby ses měla teď znovu rozhodnout, kam půjdeš?

Myslím, že ano.

Během studia jsi také do ledna 2013 pracovala v Centru strojového vnímání, které spadá pod katedru kybernetiky FEL. Jaká byla tvá pozice, téma tvého bádání a kdo tě tam vedl?

V CMP jsem pracovala na rozpoznávání stromů podle fotografií listů, pod vedením prof. Jiřího Matase. „Bádaním“ jsem strávila pár týdnů během letních prázdnin, během semestru již bohužel nezbývalo tolik času. Nicméně vždy, když procházím okolo zajímavého stromu, tak se podívám na list a přemýšlím, jak by se dal algoritmus nejlépe udělat. Ani v tropickém pralese jsem nezapomněla …

Na začátku roku 2013 jsi vyjela na stáž na University of Oxford do Visual Geometry Group. Jak ses dostala k možnosti vyjet do Oxfordu? Na čem jsi tam pracovala?

Ke stáži v Oxfordu jsem se dostala díku prof. Jiřímu Matasovi. Spolu s dalšími dvěma studenty jsme pracovali na komponentech knihovny pro počítačové vidění VLFeat. Mým úkolem bylo implementovat a otestovat LIOP obrazový deskriptor.

Nyní jsi (srpen 2013) na stáži v Singapuru, konkrétně v Agency for Science, Technology and Research A*Star a na začátku září se chystáš do USA na University of Wisconsin – Madison. Není úplně běžné, že studenti absolvují tolik stáží... je k tomu potřeba hodně odvahy?

Nevím, jestli odvahy, ale určitě motivace. Nabízí se nepřeberné množství možností, je to jen o tom je využít. Zahraniční studenti mají v A*Star možnost získat SIPGA (bakalářské a magisterské studium) nebo SINGA (doktorandi) stipendium. Výběrové řízení probíhá několikrát do roka, takže začátek stáže není omezen na jeden konkrétní den v roce. Stipendium je v takové výši, aby pokrylo životní náklady tam, letenku si musí student uhradit sám. Student může kontaktovat přímo svého budoucího vedoucího nebo získat pracovní pozici přes agenturu.

Bez jakých znalostí a dovedností ve tvém oboru se podle tebe student nemůže obejít, když chce vyjet na stáž do zahraničí? Požadavky na znalosti z oboru se liší stáž od stáže, ale věřím, že každý může najít takovou stáž, pro kterou bude splňovat požadavky. Navíc pokud se jedná o stáž, ne o práci na plný úvazek, větší roli většinou hrají studijní výsledky než přímo konkrétní znalosti. Pověra „na známkách nezáleží, hlavně že projdu“ platí možná v Čechách, nikoli v zahraničí.

Je těžké vyjet na stáž? Je k tomu potřeba hodně administrativy? Mít své vlastní kontakty? Nebo to vlastně není takový problém a vyjet by mohl kdokoli, kdyby jen trochu chtěl (a něco uměl)…?

S trochou snahy a štěstí jde všechno. Administrativě se bohužel vyhnout nedá. Dokonce znám několik lidí, které množství administrativy od výjezdu odradilo úplně. Podle mě toho ve výsledku není zas tolik a rozhodně to za to stojí! Kontakty se vždy hodí, ale nejsou úplně nutnou podmínkou. Kdo hledá, ten najde. Vždy je nějaká šance, je to jen o tom, to zkusit.

Myslíš, že nabídka stáží pro studenty je dostatečně rozsáhlá?

Pokud uvažuji i stáže mimo oficiální nabídku ČVUT, možností je určitě mnoho. Nabídka studia v zahraničí přímo od ČVUT je podle mého názoru docela pestrá a šance na výjezd je vzhledem k relativně malému počtu zájemců docela vysoká.

Co bys zavedla při studiu OI, případně na celou FEL/ČVUT při porovnání s UK/Asii- Singapurem? Co dělají lépe? A co naopak hůře?

Co se celého systému výuky a zkoušek týče, podpořila bych zavedení pouze jednoho oficiálního zkouškového termínu s možností mimořádné opravy. Možnost více zkoušek se zdá být v jistém smyslu pro studenta lepší, ale myslím, že ve skutečnosti je tomu naopak. Systém jedné zkoušky je výrazně spravedlivější a možná i více motivující. Oficiálně bych zveřejnila testy z minulých let, aby každý věděl, na jaký typ otázek se má připravit. Ve stávajícím systému je občas zkouška od slova „zkusit“, protože student často nemá tušení, co od zkoušky čekat a zároveň spoléhá na možnost dalšího termínu. Zároveň bych zkoušejícím nechala více času na opravu, není nutné mít výsledky v den zkoušky. Spolu se zavedením rozpisů na ústní zkoušky by se tak mohlo zredukovat několikahodinové čekání po písemné části.

Ráda cestuješ a i při svých stážích se dostaneš na různá místa, které místo/oblast/památka Tě zatím v pozitivním smyslu uchvátilo úplně nejvíc a kde jsi zatím byla (od Prahy) úplně nejdál?

Myslím, že na obě otázky mohu odpovědět Indonésie. Nicméně asi nemohu tvrdit, že uchvácení bylo v pozitivním smyslu. Poznání místní kultury a chaosu byl ale velice zajímavý a silný zážitek.

Stíháš si při svém plném nasazení také občas zahrát na svou oblíbenou violu?

Na delší výjezdy vždy beru violu s sebou, ale z hraní se bohužel stalo spíše příležitostné vyklepání pavouků. Jeden semestr jsem dokonce studovala na konzervatoři, ale studium jsem kvůli výjezdům do zahraničí přerušila. V Prestonu a v Madisonu jsem si našla orchestr, takže snad nezapomenu, jak se sedí na lopatě :-)

Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě!

Hany Šarbortové se v srpnu 2013 ptala Veronika Šínová.

Kontakt na Hanu: sarbortova.hana@gmail.com