Obsah

Nová BC specializace Internet věcí - rozhovor s garantem doc. Jiřím Novákem

Proč byla vytvořena tato specializace? 

Specializace "Internet věcí" nahrazuje specializaci "Počítačové systémy". Došlo ke změně skladby předmětů (jeden původně oborový se změnil na celoprogramový) a částečně se změnila i jejich náplň. Naším cílem je vychovat absolventy schopné navrhovat a programovat systémy pracující v reálném čase. Toto slovní spojení zní možná trochu cize, ale jedná se jen o jinou (trochu přesnější) definici Internetu věcí. Mám-li uvést jednoduchý příklad, představte si třeba váš domácí termostat, který zjistí, že v místnosti je příliš nízká teplota. Dnešní termostat prostě zapne topení, protože nic jiného neumí. Termostat, který je součástí internetu věcí, nejprve zjistí, jaké zdroje tepla jsou v místnosti k dispozici (všechny typy topení, ale i sporák, trouba, osvětlení, televize, osoby v místnosti, sluneční svit ...), zda a jak dlouho jsou zapnuté a jaký generují tepelný výkon. Ze znalosti tepelných vlastností místnosti určí, zda je vůbec třeba zapínat klasické topení (teplo z vaření či generované lidmi může ke zvýšení teploty stačit), pokud ano, zvolí v dané chvíli nejlevnější zdroj. A to vše bez toho, že byste tento systém museli nějak konfigurovat - zařízení v Internetu věcí si všechny informace vyměňují autonomně (uživatel je v tom případně může omezit). Předměty specializace zahrnují všechny kompetence nezbytné k návrhu a realizaci obdobných systémů.

Jaké budou mít možnosti absolventi?

Specializace produkuje absolventy s rozsahem znalostí, po kterém je v průmyslu vysoká, stále rostoucí a nenaplněná poptávka. Společnosti jako IBM (se kterou nyní připravujeme projekt Internetu věcí pro průmyslové školy), Siemens, Škoda Auto, Bosch, Honeywell, Valeo, Porsche Engineering a desítky středně velkých českých firem neustále poptávají absolventy, kteří jsou schopni vyvíjet a programovat systémy vyhodnocující stav okolního světa, komunikující (obvykle bezdrátově) se svým okolím a ovlivňující své okolí prostřednictvím akčních zásahů. Již dnes je poměr mezi klasickými počítači a počítači ve vestavných systémech (auta, spotřební elektronika, nositelná elektronika ...) vyšší než 1:10 a do budoucna se bude jen zvyšovat. Současně s tím poroste i výpočetní výkon těchto zařízení, v nichž tak budou moci být užívány i algoritmy ještě nedávno řešené pouze na výkonných pracovních stanicích (viz autonomní vozidla). Tento trend je celoevropský a celosvětový, absolventy ráda zaměstná kterákoli společnost využívající ve svých produktech počítačové a síťové technologie.

Můžete prosím uvést nějaký „vlajkový“ předmět specializace?

Uvést jediný předmět je obtížné, neboť jsou zvoleny tak, aby společně poskytovaly ucelený pohled na technologie Internetu věcí. Pokud však mám vybrat jeden z nich, bude to závěrečný předmět "Návrh vestavných systémů", v jehož rámci jsou všechny doposud nabyté znalosti integrovány do jednoho celku. Zde si absolvent ověří, zda dokáže spojit dílčí znalosti získané v předchozích semestrech a využít je při implementaci komplexního zařízení pro Internet věcí.

Kdo za specializací stojí ?

Specializaci formují a předměty přednášejí lidé z několika kateder s různým odborným backgroundem. Dokážou se tak na tytéž problémy dívat mnoha různými pohledy, což je bezpochyby obohacující. Přestože jsou z různých pracovišť, spojuje je nejen profesní, ale také osobní přátelství a zápal pro počítačové a síťové technologie. Většina z nich intenzivně spolupracuje s průmyslovou sférou a je úspěšná v přenosu teoretických výsledků výzkumu do praktických aplikací. Na těchto aktivitách se běžně podílejí i studenti oboru. Na výsledky bakalářských prací tak vždy čeká nějaký uživatel, což je jak motivující, tak zavazující. Úzké sepětí s průmyslovou praxí nám dává jistotu, že absolventi specializace "Internet věcí" se o své budoucí uplatnění opravdu nemusejí obávat.

Děkujeme moc za rozhovor. 

       

 

  •     Jiří Novák
  • Garant Bc. specializace Internet věcí