Obsah

Nový BC obor Internet věcí - rozhovor s garantem doc. Jiřím Novákem

Proč byl vytvořen tento obor

Obor "Internet věcí" nahrazuje obor "Počítačové systémy". Došlo ke změně skladby předmětů (jeden původně oborový se změnil na celoprogramový) a částečně se změnila i jejich náplň. Naším cílem je vychovat absolventy schopné navrhovat a programovat systémy pracující v reálném čase. Toto slovní spojení zní možná trochu cize, ale jedná se jen o jinou (trochu přesnější) definici Internetu věcí. Mám-li uvést jednoduchý příklad, představte si třeba váš domácí termostat, který zjistí, že v místnosti je příliš nízká teplota. Dnešní termostat prostě zapne topení, protože nic jiného neumí. Termostat, který je součástí internetu věcí, nejprve zjistí, jaké zdroje tepla jsou v místnosti k dispozici (všechny typy topení, ale i sporák, trouba, osvětlení, televize, osoby v místnosti, sluneční svit ...), zda a jak dlouho jsou zapnuté a jaký generují tepelný výkon. Ze znalosti tepelných vlastností místnosti určí, zda je vůbec třeba zapínat klasické topení (teplo z vaření či generované lidmi může ke zvýšení teploty stačit), pokud ano, zvolí v dané chvíli nejlevnější zdroj. A to vše bez toho, že byste tento systém museli nějak konfigurovat - zařízení v Internetu věcí si všechny informace vyměňují autonomně (uživatel je v tom případně může omezit). Oborové předměty zahrnují všechny kompetence nezbytné k návrhu a realizaci obdobných systémů.

Jaké budou mít možnosti absolventi?

Obor produkuje absolventy s rozsahem znalostí, po kterém je v průmyslu vysoká, stále rostoucí a nenaplněná poptávka. Společnosti jako IBM (se kterou nyní připravujeme projekt Internetu věcí pro průmyslové školy), Siemens, Škoda Auto, Bosch, Honeywell, Valeo, Porsche Engineering a desítky středně velkých českých firem neustále poptávají absolventy, kteří jsou schopni vyvíjet a programovat systémy vyhodnocující stav okolního světa, komunikující (obvykle bezdrátově) se svým okolím a ovlivňující své okolí prostřednictvím akčních zásahů. Již dnes je poměr mezi klasickými počítači a počítači ve vestavných systémech (auta, spotřební elektronika, nositelná elektronika ...) vyšší než 1:10 a do budoucna se bude jen zvyšovat. Současně s tím poroste i výpočetní výkon těchto zařízení, v nichž tak budou moci být užívány i algoritmy ještě nedávno řešené pouze na výkonných pracovních stanicích (viz autonomní vozidla). Tento trend je celoevropský a celosvětový, absolventy ráda zaměstná kterákoli společnost využívající ve svých produktech počítačové a síťové technologie.

Můžete prosím uvést nějaký „vlajkový“ předmět oboru ?

Uvést jediný předmět je obtížné, neboť jsou zvoleny tak, aby společně poskytovaly ucelený pohled na technologie Internetu věcí. Pokud však mám vybrat jeden z nich, bude to závěrečný předmět "Návrh vestavných systémů", v jehož rámci jsou všechny doposud nabyté znalosti integrovány do jednoho celku. Zde si absolvent oboru ověří, zda dokáže spojit dílčí znalosti získané v předchozích semestrech a využít je při implementaci komplexního zařízení pro Internet věcí.

Kdo za oborem stojí ?

Obor formují a oborové předměty přednášejí lidé z několika kateder s různým odborným backgroundem. Dokážou se tak na tytéž problémy dívat mnoha různými pohledy, což je bezpochyby obohacující. Přestože jsou z různých pracovišť, spojuje je nejen profesní, ale také osobní přátelství a zápal pro počítačové a síťové technologie. Většina z nich intenzivně spolupracuje s průmyslovou sférou a je úspěšná v přenosu teoretických výsledků výzkumu do praktických aplikací. Na těchto aktivitách se běžně podílejí i studenti oboru. Na výsledky bakalářských prací tak vždy čeká nějaký uživatel, což je jak motivující, tak zavazující. Úzké sepětí s průmyslovou praxí nám dává jistotu, že absolventi oboru "Internet věcí" se o své budoucí uplatnění opravdu nemusejí obávat.

Děkujeme moc za rozhovor. 

       

 

  •     Jiří Novák
  • Garant Bc. oboru Internet věcí