Obsah

Nový BC obor Počítačové hry a grafika - rozhovor s garantem doc. Jiřím Bittnerem

Proč byl vytvořen tento obor?

Předměty vyučující počítačovou grafiku a vývoj počítačových her se těší dlouhodobému zájmu studentů FEL. Zatímco počítačovou grafiku je možné již několik let studovat jako samostatný magisterský obor, v bakalářském studiu informatiky na FEL chyběl obor, který by přímo oslovil studenty se zájmem o vývoj počítačových her a související problematiku. Počítačové hry jsou stále populárnější formou zábavy a to nejen v rámci mladé generace, vývoj počítačové hry je však složitým multidisciplinárním procesem. Věříme, že nový obor osloví studenty, kteří si kromě znalostí z oboru informatiky chtějí osvojit právě i základy kreativního procesu vývoje počítačových her.

Jaké mají možnosti absolventi?

Absolventi oboru budou mít solidní znalosti o technických aspektech vývoje počítačových her a měli by tak být schopni jejich samostatného i týmového vývoje. V České republice existuje několik větších herních studií, kam v minulosti odcházela řada našich absolventů z řad magisterských studentů počítačové grafiky.

Věříme, že velká část našich bakalářských studentů se rozhodne pokračovat v magisterském studiu, nicméně absolventi bakalářského studia by neměli mít problém najít uplatnění například právě ve zmiňovaných herních studiích. Velká část našich pedagogů jsou aktivní vědci v oboru počítačové grafiky a studenti tak mají možnost již během studia přijít do styku s výzkumem na světové úrovni. To jim následně otevírá dveře do zahraničí ať už do velkých herních studií nebo jiných zahraničních firem zabývajících se vývojem grafického i negrafického softwaru.

Můžete prosím uvést předmět, který je pro studenty přitažlivý svým názvem/obsahem? Řekněme "vlajkový předmět"?

Máme řadu zajímavých předmětů, ale dovolte mi za obor jmenovat předmět Počítačové hry. V novém oboru předmět koncipujeme jako úvod do vývoje počítačových her a zároveň rozcestník k různým problémům, se kterými se studenti setkají v následujících letech studia. Studenti v předmětu budou v týmech společně pracovat na vývoji své vlastní hry a hned v úvodu oborového studia tak vytvoří dílo, které mohou následně zdokonalovat nabýváním podrobnějších znalostí. Ze zkušeností z minulých let víme, že vývoj vlastní počítačové hry dokáže velkou část studentů pohltit tak, že mu dobrovolně věnují výrazně více času, než odpovídá požadavkům na získání zápočtu.

Kdo za oborem stojí?

Za oborem stojí zejména lidé z Katedry počítačové grafiky a interakce. Jedná se o jednu z nejmladších kateder na ČVUT FEL. Kromě významných vědeckých výsledků, kterých tato skupina dosáhla (pravidelné publikace na konferencích SIGGRAPH a EUROGRAPHICS a mezinárodní patenty), je tento tým v rámci FEL zajímavý i snahami o propojení technických disciplín jako je vývoj grafických aplikací s jejich využitím v rámci mediální tvorby, filmu nebo umění. To se projevuje jednak výukou umělecky a kreativně orientovaných předmětů jako je Grafická tvorba nebo Kurz multimediálních aplikací, ale i spoluprací s netechnickými školami jako je UMPRUM, DAMU nebo FAMU.

Děkujeme moc za rozhovor.

 

  • Jiří Bittner
  • Garant Bc. oboru Počítačové hry a grafika