Obsah

Mgr. obor: Softwarové inženýrství

Absolvent oboru získá pokročilé znalosti v oblasti návrhu a implementace komplexních softwarových systémů.

Důkladně se seznámí s principy a metodami tvorby software využívajících moderních paralelních a distribuovaných architektur pro náročné výpočty a zpracování rozsáhlých dat. Velký důraz bude kladen i na metody zajištění kvality a bezpečnosti vyvíjeného software.

Absolvent oboru bude rozumět tvorbě software na všech úrovních, od návrhu celkové architektury softwarových systému, přes design jednotlivých softwarových modulů až po vytváření efektivního, udržovatelného a přepoužitelného zdrojového kódu.
Na pracovním trhu se uplatní především jako programátor, designér a architekt software s vysokými nároky na efektivitu, bezpečnost a škálovatelnost.

Garant oboru


          

 

Doporučený průchod studiem