Obsah

Mgr. obor: Bioinformatika

Absolvent bude schopen analyzovat rozsáhlé soubory biologických dat, zejména dat molekulárních.

Bude se na základní úrovni orientovat v molekulární biologii, bude rozumět jejím cílům a povaze strukturovaných i nestrukturovaných dat, která obor vytváří (DNA sekvence, struktury bílkovin, data exprese, interakce mezi bílkovinami, resp. bílkovinami a DNA, atd.).

Bude odborníkem na statistické vyhodnocení výše uvedených dat a také na pokročilé metody dolování dat použitelné pro tyto rozsáhlé a heterogenní databáze. Obor se soustředí na in silico (počítačové) vyhodnocení či doplnění dříve provedených in vitro (laboratorních) experimentů.

Rozhovor s garantem doc. Jiřím Klémou

Proč byl vytvořen tento obor? Pro vznik oboru Bioinformatika jsou zásadní dva důvody. Předně jde o moderní obor, kde očekáváme zájem studentů a víme o zájmu zaměstnavatelů. Současně jde o disciplínu, ve které jsme… Zjistit více

Jak podat přihlášku

Více informací o přijímacím řízení na OI.

Garant oboru

 

 

Doporučený průchod studiem