Obsah

MGR obor Počítačové vidění a digitální obraz - rozhovor s garantem doc. Radimem Šárou

Proč byl vytvořen tento obor a jaký je rozdíl oproti předchozí akreditaci oboru - jaké jsou změny/vylepšení

Počítačové vidění je mladý obor, který se začal rozvíjet jako vědecká disciplína už v 80. letech, ale velkého aplikačního rozmachu nabyl po roce 2001. Dnes je to zavedený vědecký i inženýrský obor s aplikacemi v autonomní robotice a automobilovém průmyslu pro systémy asistence řízení a chytrá auta, ve virtualizaci 3D reality, například pro filmovou postprodukci, v systémech pro detekci, rozpoznání a identifikaci osob, pro automatické anotace sportovních utkání, pro vizuální kontrolu kvality v průmyslu, v medicíně, v planetárním výzkumu, v astronomii, dálkovém průzkumu Země a dalších oborech. Chtěli jsme, aby se i v České republice takový obor systematicky učil. Obor Počítačové vidění a digitální obraz za sebou má již několik let existence. Průběžně zlepšujeme obsah a kvalitu studijních materiálů. Přidali jsme předmět Statistické strojové učení, který je dnes pro moderní aplikace počítačového vidění nepostradatelný. Přednášející tohoto předmětu je dlouholetým expertem v této oblasti a oblíbeným učitelem.

Můžete uvést nějakého "slavného" absolventa oboru?

Jsme úplně normální. Naši absolventi například studují PhD na ETH, University of Oxford, TU Delft, pracují v Austrian Institute of Technology, Bosch, Intel, Microsoft Research Cambridge, Microsoft Inc., mají úspěšné firmy jako Capturing Reality,...

Jaké mají možnosti absolventi?

Expertů v tomto oboru je nedostatek a potřeba stále vzrůstá. Mnozí pokračují v doktorském studiu ve světě i u nás (na FEL nebo na MATFYZ), ve výzkumném ústavu některé významné firmy, kterých i v České republice přibývá (v Praze například nedávno e4t a Valeo, kde již naši absolventi pracují). Absolvent může využít toho, že ovládá unikátní portfolio znalostí k založení vlastni hi-tech firmy... Pro zaměstnavatele je zajímavá kombinace znalostí z počítačového vidění a z umělé inteligence nebo z počítačové grafiky.

Můžete prosím uvést předmět, který je pro studenty přitažlivý svým názvem/obsahem? Řekněme "vlajkový předmět"?

Snažíme se, aby všechny předměty byly co nejlepší a abychom učili jen to, co je podstatné a vyzkoušené. Dlouho a systematicky budujeme prostředí kvalitní výuky (a výzkumu). A ten vlajkový předmět? Všechny jsou přeci vlajkové: z těch oborových jsou to Digitální obraz, kde se naučíme základní techniky zpracování diskrétního obrazu, Geometrie počítačového vidění a grafiky, kde se naučíme efektivnímu jazyku pro popis geometrických vztahů mezi objekty, Metody počítačového vidění, kde se naučíme pokročilé metody pro vyšší úlohy počítačového vidění, Trojrozměrné počítačové vidění, kde si postavíme systém pro virtualizaci reality, Výpočetní geometrie, která nám otevře okno do efektivity geometrických výpočtů… Ale ty názvy nejsou důležité, důležité je to, že předměty systematicky pokrývají obor. A já moc doufám, ze nové Statistické strojové učení se bude líbit. Strojové učení (Machine learning) je dnes hit, ale kdo chce mít výsledky, musí to trochu umět ;)

Kdo za oborem stojí?

Na ČVUT je několik skupin, jejichž práce se dotýká zpracování obrazu nebo vidění, ale největší koncentrace výzkumu a výuky je v Centru Strojového Vnímání (CMP) působícím na Katedře kybernetiky Elektrotechnické fakulty (FEL) a v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Je tu profesor Václav Hlaváč, zakladatel CMP, který napsal ve světě nejznámější učebnici počítačového vidění, je tu profesor Jiří Matas, který je nejcitovanějším autorem na FEL, jehož studenti sbírají uznání po celém světě, je tu Tomáš Pajdla, který je světově uznávaným vědcem v oboru, je tu Tomáš Svoboda, který drandí s autonomními roboty a má maličkost, která, když nemá hlavu v oblacích, tak se pokouší drandit s autonomními auty, je tu Tomáš Werner, kterého znáte z Optimalizace, Jan Kybic, který v CMP systematicky dělá medical imaging, Ondřej Chum, který je nositelem prestižního grantu ERC CZ a další. Tito kolegové mají spolu s ostatními velký podíl na tvorbě oborových předmětů, ale i předmětů doktorského studia. Kolem CMP se točí několik spin-off firem. Spolupracujeme s řadou předních světových univerzit, výzkumných institucí a firem.

Děkujeme moc za rozhovor.