Obsah

Obory magisterského programu

V současné době OI nabízí 5 magisterských oborů. Od akademického roku 2016/2017 bude otevřeno 9 oborů: Softwarové inženýrství, Počítačové inženýrství, Umělá inteligence, Počítačová grafika, Počítačové vidění a digitální obraz, Datové vědy, Interakce člověka s počítačem, Kybernetická bezpečnost a Bioinformatika.

Nové obory od akademického roku 2016/2017

Počítačové inženýrství (od 2016/2017)

Absolventi magisterského oboru Počítačové inženýrství získají během studia hlubší znalosti především v oblasti architektury počítačů, návrhu HW i SW řídicích systémů, paralelních a distribuovaných výpočtů … Zjistit více

Umělá inteligence (od 2016/2017)

Absolventi oboru získají hluboké znalosti o širokému spektru technik umělé inteligence a budou je umět efektivně aplikovat v praxi. Seznámí se mimo jiné s metodami statistického a symbolického strojového učení,… Zjistit více

Datové vědy (od 2016/2017)

Absolvent bude rozumět technikám ukládání a vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat v prostředí webu, relačních databází a dalších typů databází a metodám pro reprezentaci znalostí, jako jsou grafické… Zjistit více

Kybernetická bezpečnost (od 2016/2017)

Absolvent oboru bude schopen vyhodnocovat zranitelnost a zabraňovat bezpečnostním hrozbám ohrožujícím počítačové systémy. Vzhledem k rostoucí složitosti a variabilitě útoků vůči klasickým sítím, ale ve stále větší míře… Zjistit více

Dobíhající obory

Počítačové inženýrství

Absolventi magisterského oboru Počítačové inženýrství získají během studia hlubší znalosti především v oblasti počítačových komponent a vývojových nástrojů pro vestavěné systémy. Uplatní se jako analytici, vývojáři a… Zjistit více

Softwarové inženýrství

Absolvent oboru je vybaven vysoce specializovanou znalostí nutnou pro návrh kritických systémů s požadovanou vysokou mírou robustnosti a odolnosti. Předměty vyučované v rámci oboru poskytují absolventovi metody… Zjistit více

Umělá inteligence

Absolvent bude schopen navrhovat a aplikovat inteligentní systémy v oblastech, jako jsou např. automatické rozvrhování a plánování, analýza dat, formalizace expertních znalostí a jejich využití pro automatické uvažování… Zjistit více

Počítačová grafika a interakce

Absolventi oboru získají hluboké znalosti z oblasti počítačové grafiky a příbuzných oborů. Absolventi naleznou uplatnění v široké škále oblastí - filmový a herní průmysl (animace, 2D a 3D modelování a zobrazování),… Zjistit více

Počítačové vidění a digitální obraz

Obor poskytuje znalost moderních metod automatického zpracování a analýzy digitálního obrazu a videa a metod porozumění obrazu a počítačového vidění. Absolvent najde uplatnění zejména v aplikačním výzkumu a vývoji, v… Zjistit více